Laurentius Svenonis; den förste lutherske kyrkoherden i Säbrå.

Laurentius Svenonis levde under åren 1507 – 1579. (fastställd källa saknas vad gäller födelseåret) Han gifte sig 1541 med Margareta Engelbrektsdotter Janzonia.

I sin ungdom skall Laurentius ha placerats i kloster för att lära sig läsa och skriva och tillvänja sig klosterlevnaden. Han kom så småningom till Fransiskanerna i Uppsala och tjänstgjorde i domkyrkan.

Under början av 1500-talet inträffade följande viktiga händelser som kom att påverka Laurentius Svenonis hela livssituation: År 1517 anslog Martin Luther sina ”95 teser om avlatens innebörd” på slottskyrkans port i Wittenberg. Med teserna ville Luther inleda en öppen dialog om avlatshandeln. Han sammanfattade här sina synpunkter på avlaten och lade fram sin egen syn på människans förhållande till Gud. Vid riksdagen i Västerås 1527 togs beslutet om Gustav Vasas stora kyrkoreduktion. Kyrkliga egendomar, som tidigare avsöndrats till den romersk-katolska kyrkan i Sverige, bl.a. genom förläningar och donationer, drogs då in till kronan. En konsekvens blev att ett nytt nationellt trossamfund sedermera Svenska kyrkan bildades. Reformationen markerar medeltidens slut i Sverige. Sverige blev genom reformationen protestantiskt.

Vid reformationens början begav sig Laurentius Svenonis till Stockholm och blev lärjunge hos Olaus Petri. Olaus Petri bidrog starkt till att införa reformationen i Sverige. Efter en tid i Stockholm sänds Laurentius Svenonis till Norrland för att befrämja den nya kyrkoordningens införande och han blev den förste protestantiske kyrkoherden i Säbrå 1543. Han arrenderar några av de till kronan indragna kyrkjordarna i Säbrå. En intressant uppgift visar att han vid taxeringen till Älvsborgs lösen 1571 uppgivit att ”hans egendomar, förutom personliga tillhörigheter i hushållet, ägde 13 kor, 10 ungnöt, 20 bockar och getter, 12 får, 12 svin, 4 hästar och 1 sto. Sammanlagda värdet uppgick till 1279 mark, varav tiondedelen uttaxerades för Älvsborgs lösen”.

Laurentius Svenonis hade, som man känner till, fyra söner.

Sven – Militär, övriga uppgifter saknas ännu.

Engelbertus – 1542.- 1621. Kyrkoherde i Säbrå efter fadern slutligen kyrkoherde i Nederluleå.

Engelbertus barn :
Andreas  1571 – 1646 i Stockholm och  begravd i Husby-Långhundra. Den svenska kartografins fader, krigsråd mm. Adlad 1624.
Lars  1573 – 1612. Kyrkoherde på Riddarholmen, Stockholm ( svärfar till Georg Stiernhielm)
Jonas 1575 – 1655. Riksantikvarie, Riksarkivarie, diplomat och riksdagsman. Adlad 1624.
Olof  1578 – 1655 i Åbo. Adlad 1621. Livmedikus, stadsplanerare.
Magdalena – 1581 – 1668  Gift med Zakarias Jonae, kyrkoherde i Själevad.

Petrus – övriga uppgifter saknas ännu.

Johannes – 1548. – 1603. Kyrkoherde i Själevad och Säbrå.

Johannes (Hans) Laurentiis barn:
Jakobus Hansson – 1582 – 1642. Professor och biskop i Strängnäs.
Kristina / Kerstin –  gift 1 – Måns Ericson, gift 2 Carl Persson, Landsskrivare i Ångermanland.
Lars Hansson –  1583 – 1626. Bonde i Brunnäs, Säbrå.
Kristoffer Hansson – 1589 – 1656 ”Stor-Kristoffer” Bonde, Länsman, Riksdagsman, Landstingsman samt höll gästgiveri i Helgum, Säbrå.
Margareta Hansdotter – 1594 – 1657 i Leksand. ”Stormor i Dalom”.