Bilder fr träffen

Örjan Leek fotograferade de flesta program-punkterna under Ättlingaträffen, 9-10 augusti 2013.

Bilderna finns nu att köpa på en DVD-skiva som kostar 120 kronor inkl. emballage och frakt..

Det handlar om sammanlagt 180 foton som får användas för privat bruk av köparen.

Beställning till Profilbild görs genom att betala 120 kronor till Bankgiro 5992-7848 eller Plusgiro 727899-7.

Ange komplett adress till beställaren.