En ättlingaträff genomförd – ett lyckat arrangemang

Kulturföreningens målsättning var att bjuda in och genomföra en träff för ättlingar, i nu 14:e – 17:e led, till kyrkoherden Laurentius Svenonis och för dessa ursprungliga Säbråbor att besöka ”Arkiv- och kulturstaden” Härnösand under några sommardagar i augusti 2013.

Antal besökare

128003

När Kulturföreningen påbörjade sin planering ingick i styrelsen – Yngve Wiik, ordförande, Björn Thunberg, Carin Hiort, Yvonne Thunberg, Sten Olof Eriksson och Örjan Leek styrelseledamöter

Ättlingar från Köpenhamn i söder till Kalix i norr, 300 – 400 personer, kom till Härnösand. Glädjande var att så många valde att delta i våra aktiviteter under de två dagarna. Både Domkyrkan och Säbrå kyrka blev välbesökta och man tog del av programinslag, av bl.a. mezzosopran Astrid Robillard, diplomorganisten Lars G Fredriksson och spelmännen Anna och Jenny Lindmark samt sångerskan Titti Sjöblom och musiker/sångaren Ehrling Elisasson, inslag som blev mycket uppskattade.

Riksarkivet – Landsarkivet Härnösand, föreläsningssalen Mittnorden tog emot rekordmånga besökare som kom för att höra om ” Ättlingaverk från Idé till verklighet” berättade gjorde
Björn Thunberg.  Eva Davidsson informerade om – släktutredning från 1700-talet om Stormor i Dalom och Rolf Granstrand om – Senmedeltida byggnadslämningar i centrala Bureå – ”Bure kloster”.
På Sambibliotekt berättade – Peter Sjölund om ”Med DNA-test hittar Du släktingar världen över” och Hans Erik Bergman om – ”Nedslag i Härnösands historia”

Örjan Leek, Profilbild Leek, har förevigat de här dagarna genom att ta bilder som ni kommer att kunna ta del av här på hemsidan under fliken – Bilder.

För att kunna genomföra släktträffen har Kulturföreningen samarbetat med och fått sponsring av följande personer och företag –

Arkivcentrum Nord – Edmo teknik – Härnösand Energi & Miljö – Härnösands domkyrkförsamling – Härnösands kommun – Härnösandshus – Härnösands släktforskare – Landsarkivet Härnösand – Länsmuseet Murberget – Profilbild Leek – Sambiblioteket – Swedbank – Säbrå församling – Säbrå hembygdsförening – Vuxenskolan och
Olof Stenhammar – ättling till Stormor i Dalom –
samt hjälpsamma kommuninnevånare som ställde upp för på olika sätt.

Yngve Wiik
Björn Thunberg

HJÄRTLIGT TACK TILL ER ALLA !

Ättlingaträffen genomförd – Kulturföreningens åtagande är därmed avslutat.

Skall en släktförening bildas? Det får tiden utvisa.

Planer för att ta fram en CD-skiva finns. Björn Thunberg jobbar vidare på projektet.
Just nu innehåller ättlingaverket ca 140 000  ättlingar (inkl. ingifta.)
Senast inregistrerad person är –

Frågor kring detta. Kontakta Björn –

Hemsidan uppdateras av Yvonne Thunberg.
Frågor om sidan skickas till – to.thunberg@telia.com.  

Björn Thunberg
ArkivSök Härnösand
Medlem i Härnösands släktforskare
073-083 04 39
bjorn.thunberghsand@gmail.com